Scaffolding w Entity Framework Core 1

Szukając informacji do poprzednich wpisów (wpisy tu i tu) o migracjach natknąłem się na informacje o scaffoldingu. Scaffolding w Entity Framework to proces odwrotny od migracji – na podstawie istniejącej bazy tworzona jest odpowiednia klasa z kontekstem i odpowiadające tabelkom – klasy encji. W poprzednich wersjach EF, aby używać scaffoldingu do budowy aplikacji, należało posłużyć się zewnętrznymi narzędziami – teraz to wszystko dostępne jest „z pudełka”.

Continue reading

Usuwanie historii – sharepoint

Błąd w workflow plus włączona historia elementów na liście, może przyczynić się do bólu głowy administratora Sharepointa. Miałem napisany workflow w VS który zdarzenie edycji elementu sprawdzał czy status się zmienił na ten jeden konkretny. Jeżeli nie, ustaw wartość pola elementu i czekaj dalej. I tu następowała niekończąca się pętla. Skoro workflow zmieniał pole elementu listy to wyzwalał zdarzenie OnEditListItem które znowu zmieniało pole i znowu uruchamiało zdarzenie…

Continue reading